Schone lucht voor onze kinderen / 16 11 2021

Airscan & Belfius bundelen hun krachten voor schonere lucht in Belgische scholen

Airscan heeft het genoegen mee te kunnen delen dat het haar krachten zal bundelen met Belfius voor een project dat de luchtkwaliteit in scholen wil meten en verbeteren. Belfius is de eerste Belgische grootbank die CO2-neutraal werkt en zich actief inzet voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk van de Belgische maatschappij. De bank gaat nu een stap verder door de luchtkwaliteit te verbeteren en focust daarbij op hetgeen ons nauw aan het hart ligt: onze kinderen.

Context

Scholen worden vaak geconfronteerd met een ondermaatse luchtkwaliteit. Slechte omgevingslucht en onvoldoende ventilatie zijn de belangrijkste oorzaken van de luchtkwaliteitproblemen in scholen. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door in de klaslokalen en zijn gevoeliger voor binnenluchtvervuiling omdat hun longcapaciteit nog is volle ontwikkeling is. Blootstelling aan luchtvervuiling kan leiden tot verminderde longcapaciteit en aandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker, Parkinson en Alzheimer. Een studie van Greenpeace die in 2017 uitgevoerd werd toonde reeds aan dat de luchtkwaliteit in de Belgische scholen zorgwekkend is. Slechts 3% van de geteste scholen had een goede luchtkwaliteit, terwijl deze in 61% van de scholen ondermaats of zelfs ronduit slecht was. Bovendien lagen in sommige scholen de concentraties van individuele polluenten boven de wettelijke grenswaarden.

Met het oog op de nakende heropening van de Belgische scholen moet er bovendien nog rekening gehouden worden met een bijkomend element, namelijk de hygiëne in het kader van de huidige covidpandemie. Wetenschappelijke verslagen bevestigden reeds dat de binnenluchtkwaliteit een belangrijke rol speelt in de onderlinge overdracht van het virus. Bovendien werd aangetoond dat de aanwezigheid van stofdeeltjes (Aerosolen)het verspreidingsrisico van het virus verhoogt. (meer info).

Schone lucht voor onze kinderen!

Stap 1: diagnose Het project zal continu de kwaliteit van de binnen- en buitenlcuht monitoren in een groot aantal Belgische scholen, en dit met behulp van moderne sensoren die artificiële intelligentie, cloudtechnologie, mobiele apps en Internet of Things (IoT) combineren. Leerkrachten zullen in realtime geïnformeerd worden over de luchtkwaliteit en alarmsignalen ontvangen wanneer de concentratie van bepaalde polluenten de grenzen die gedefinieerd werden door de nationale overheid overschrijdt.

Stap 2: Actie De data die mettertijd verzameld worden zullen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een actieplan om het binnenklimaat in scholen te verbeteren. Een individueel plan zal opgesteld worden om de best mogelijke oplossing voor elke specifieke school te bieden. De maatregelen die getroffen worden om de situatie te verbeteren kunnen gaan van aanbeveligingen met betrekking tot de verwarming, de natuurlijke of mechanische ventilatie of de eliminatie van bepaalde bronnen van binnenluchtvervuiling. De waaier oplossingen omvat ook de levering van luchtreinigers die specifiek ontwikkeld werden voor scholen. Airscan selecteerde voor dit doel de luchtreinigers van het Fins-Belgische bedrijf Genano Technology. Deze plug & play reinigers (foto hieronder) worden reeds gebruikt in meer dan 3.000 klaslokalen in Finland. Zij gebruiken een combinatie van elektrostatische filtratie en koolstoffilters die efficiënt stofdeeltjes, microben, vluchtige organische soffen en schadelijke gassen verwijderen.

“Toen we de luchtkwaliteit begonnen te meten in scholen stelden wij vast dat deze grote uitdagingen inhoudt. Tot dusver was het gebrek aan financiering om het probleem aan te pakken het ontbrekende puzzelstuk. Wij zijn bijzonder blij met dit langetermijnpartnerschap met Belfius, dat ons zal toelaten om de luchtkwaliteit op grote schaal te meten en te verbeteren.” verklaart Jérôme De Waele, Managing Director van Airscan.

De doelstellingen van dit project sluiten naadloos aan bij het beleid van Belfius: “Meaningfull & inspiring for Belgian society. Together.” Belfius zal het project steunen en aldus actief bijdragen tot een gezonde omgeving voor kinderen op school.