Subsidies voor meting luchtkwaliteit op de werkvloer / 16 11 2021

06/07/2020

De recente pandemie heeft verder het belang van een goede binnen luchtkwaliteit benadrukt. Meer en meer onderzoek wijst uit dat het COVID19 virus zich via aerosols kan verspreiden. Maar ook vóór deze crisis hadden overheden en bedrijven reeds aandacht voor de luchtkwaliteit op de werkvloer. Onder meer het steeds beter isoleren van gebouwen zorgt ervoor dat we extra aandachtig moeten zijn voor het binnenklimaat; bij een sterk geïsoleerd gebouw kan eventuele vervuiling van de binnenlucht, bij een niet goed werkende ventilatie, niet afgevoerd worden.

In mei 2019 werd al een belangrijke stap gezet in de goede richting met het “Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnen luchtkwaliteit in werklokalen” Daarin werd ondermeer van de werkgever (en niet de eigenaar van het gebouw!) geëist dat hij voor een goede binnenlucht kwaliteit zorgt, hiertoe een risico analyse uitvoert en een actieplan opstelt indien nodig.

Waar in dit basisbesluit de opgenomen parameters nog relatief beperkt zijn (CO2 en Luchtvochtigheid) werd ook aangekondigd dat deze wet uitgebreid zou worden met praktijkrichtlijnen op basis wetenschappelijke inzichten. Gezien de inzichten rond de verspreiding van COVID19 via aerosols, zou het logisch zijn dat fijnstof (=aerosols) ook opgenomen wordt in de parameters van de wetgeving en risicoanalyse.

Airscan helpt organisaties bij het opstellen van risicoanalyses en actieplannen ter verbetering van de luchtkwaliteit op de werkvloer en is hiervoor de enige door VLAIO erkende dienstverlener. Deze erkenning via het systeem van KMO-portefeuille zorgt ervoor dat Vlaamse ondernemingen 20 of 30% (afhankelijk van de grootte van de onderneming) van het geïnvesteerde bedrag via subsidies terugkrijgt.

Meer informatie: www.airscan.org